RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Nazwa użytkownika i e-mail – na potrzebę zostawienia komentarza

poczta elektroniczna – przetwarzanie danych osobowych na potrzebę korespondencji

Rejestr czynności przetwarzania

Autorka bloga drewno z przymrużeniem oka założonego na WordPressie.com – Ewa Archanowicz, drewnozprzymruzeniemoka@gmail.com, przetwarzam dane osobowe w celu publikowania komentarzy na blogu i korespondencji z czytelnikami pod wskazanym adresem kontaktowym.

KATEGORIE OSÓB

Komentujący: nazwa (nie koniecznie Imię i Nazwisko), adres e-mail, adres witryny

Korespondenci: nazwa z podpisu (nie koniecznie Imię i Nazwisko), adres e-mail

KATEGORIE ODBIORCÓW

Dane osobowe przetwarzane w ramach komentarzy i korespondencji nie będą nikomu ujawniane

PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DANYCH

W chwili zamknięcia tego bloga wszystkie przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte.

TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

dostęp do komputera i danych zabezpieczony hasłem, certyfikat SSL dla domeny, ochrona antywirusowa na komputerze, dane przetwarzane wyłącznie on-line bez zapisu na dysk i bez ich przetwarzania w formie papierowej.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

hostingodawca (WordPress) – przechowuje gromadzone dane na serwerze,

google (gmail) – przechowuje dane osób, które znajdują się na listach mailingowych.

Polityka bezpieczeństwa

ochrona antywirusowa na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych,

dostęp do sprzętu zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,

dostęp do systemów, w których przetwarzane są dane zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,

włączanie blokady ekranu z koniecznością podania hasła, gdy sprzęt jest pozostawiony bez nadzoru

zachowanie ostrożności przy korzystaniu z urządzeń mobilnych w obecności innych.

Ewidencjonowanie i zgłaszanie naruszeń

Każdy incydent/przypadek, w którym zostaną ujawnione dane osobowe dla osób nieupoważnionych będzie szybko zanotowany, zewidencjowany i zaraportowany.

Incydenty takie jak: kradzież sprzętu, na którym przechowywane są dane osobowe i złamanie hasła dostępu.

Zgłoszenie na policję i do Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.